Ασφαλειες Γενικου κλαδου

Ολοκληρωμένες λύσεις για τις αβεβαιότητες της ζωής​

Γραφείου

Επικεντρωθείτε στον στόχο σας. Για όλα τα άλλα φροντίζει το πρόγραμμα ασφάλισης γραφείου που δημιουργήθηκε με στόχο να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες σας.

Ταξιδιού

Ακόμη και σε μια σύντομη και κοντινή εξόρμηση, που όλα είναι κανονισμένα λεπτομερώς, υπάρχει πάντα η πιθανότητα ενός απρόβλεπτου γεγονότος.

Αυτοκινήτου

Το αυτοκίνητο αποτελεί ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας.

Επιχειρήσεων

Για τους επιχειρηματίες η κάθε ημέρα είναι μια ξεχωριστή πρόκληση.

Καταστήματος

Ασφαλίστε κτίριο, εμπόρευμα, εσάς αλλά και τους εργαζόμενους σας και επικεντρωθείτε στην ανάπτυξη της επιχείρησής σας.

Κατοικίας

Η ασφάλιση κατοικίας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα.

Χώρων Εστίασης

Ακόμη και αν εφαρμόζεται τα πιο αυστηρά μέτρα ασφάλειας και υγείας στο εστιατόριο σας, η πιθανότητα εκδήλωσης ενός κινδύνου είναι εξαιρετικά υψηλές και ενδέχεται να πλήξει την επιχείρησή σας.

Επαγγελματική Ευθύνη Ιατρών

Κάλυψη και νομική υποστήριξη σε όλες τις ειδικότητες του ιατρικού κλάδου ο οποίος επωμίζεται αντικειμενικά τεράστιες ευθύνες.

Επαγγελματική Ευθύνη Λογιστών

Κάλυψη επαγγελματικής ευθύνης προς τρίτους έναντι πραγματικών ή και ισχυριζόμενων οικονομικών απαιτήσεων

κατά παντός Κινδύνου Εργολάβων (C.A.R)

Κάλυψη για ζημιές στο έργο που ανεγείρεται, στα υφιστάμενα κτίρια, στις εγκαταστάσεις, στον εξοπλισμό και μηχανήματα που χρησιμοποιούνται στο εργοτάξιο από ξαφνικό και απρόβλεπτο αίτιο, καθώς επίσης και αστική ευθύνη.

Επαγγελματική Ευθύνη Δικηγόρων

Καλύπτονται αποζημιώσεις από τις απαιτήσεις που εγείρονται εναντίον των Δικηγόρων, λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης, ή λάθους που διαπράχθηκε κατά την άσκηση της δικηγορίας, στην Κύπρο βασισμένη αποκλειστικά στο Κυπριακό Δίκαιο.

εγγυητική Επιστολή

Η Εγγυητική Επιστολή είναι ένα έγγραφο που εκδίδεται από ένα χρηματοοικονομικό οργανισμό και το οποίο εγγυάται την τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων από ένα πρόσωπο σε άλλο.