Ασφαλιση Γραφειου

Επικεντρωθείτε στον στόχο σας. Για όλα τα άλλα φροντίζει το πρόγραμμα Ασφάλισης Γραφείου που δημιουργήθηκε με στόχο να καλύπτει τις ιδιαίτερες ανάγκες σας. Προσφέρει την πιο αποτελεσματική και ολοκληρωμένη κάλυψη του γραφείου σας με πλήρη διαφάνεια στους όρους του συμβολαίου σας. Ικανοποιεί τις ανάγκες σας, είτε πρόκειται για μεγάλο ή μικρό γραφείο, ιδιόκτητο ή ενοικιαζόμενο.

Ασφαλίστε τον εξοπλισμό, το κτίριο, τα προϊόντα ακόμη και το ανθρώπινο δυναμικό στο χώρο της εργασίας του, εξασφαλίζοντας κάθε λεπτομέρεια όπως αυτόματη κάλυψη για τα νέα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία ή τυχόν κτιριακές βελτιώσεις, ενώ σας αποζημιώνει στην αξία αντικατάστασής τους με καινούργια.