Ασφαλιστηριο Επαγγελματικης Ευθυνης Ιατρων

Το Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρών εξασφαλίζει την ασφαλιστική κάλυψη και την νομική υποστήριξη σε όλες τις ειδικότητες του ιατρικού κλάδου ο οποίος επωμίζεται αντικειμενικά τεράστιες ευθύνες.

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης Ιατρών απευθύνεται σε ιατρούς όλων των ειδικοτήτων και παρέχει κάλυψη Επαγγελματικής ευθύνης για τις αποζημιώσεις που μπορεί να διεκδικήσουν οι ασθενείς τους.

Το Ασφαλιστήριο καλύπτει ποσά για τις Απαιτήσεις των ασθενών τα οποία ο Ασφαλισμένος ειναι δυνατό να καταστεί νομικά υπεύθυνος και να πληρώσει ως αποζημίωση σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου που εδρεύει μέσα στα γεωγραφικά όρια του συμβολαίου και που προκύπτουν από την οποιαδήποτε απαίτηση ή απαιτήσεις, που εγείρονται εναντίον του κατά τη διάρκεια της Περιόδου Ασφάλισης: για παράβαση του επαγγελματικού του καθήκοντος για μη επίδειξη της δέουσας φροντίδας και επιμέλειας για οποιασδήποτε αμελούς πράξη για τις παράλειψοις εκτέλεσης της επαγγελματικής του δραστηριότητας Συμπεριλαμβάνονται οι δικηγορικές αμοιβές και τα δικαστικά έξοδα που ενδεχομένως να απαιτηθούν για την απόκρουση ή και το διακανονισμό οποιασδήποτε σχετικής απαίτησης, εντός των ορίων κάλυψης στα Αστικά Δικαστήρια.