Ασφαλιση Επαγγελματικης Ευθυνης Λογιστων

Η Ασφάλιση Επαγγελματικής Ευθύνης του Λογιστή καλύπτει την επαγγελματική του ευθύνη προς τρίτους έναντι πραγματικών ή και ισχυριζόμενων οικονομικών απαιτήσεων για τα λάθη, παραλείψεις ή παράβαση του καθήκοντος κατά την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή κατά την παροχή των λογιστικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων και εξόδων για τη δικαστική ή και την εξώδικη υποστήριξη, και τα έξοδα πραγματογνωμόνων για τη διερεύνηση των απαιτήσεων.