Ασφαλεια Ιατροφαρμακευτικης Περιθαλψης Αλλοδαπων

Όλοι οι αλλοδαποί (εργοδοτούμενοι, επισκέπτες και φοιτητές) που επιθυμούν να μείνουν στην Κύπρο έχουν υποχρέωση με βάση τη νομοθεσία να έχουν Ασφάλεια Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης. Αυτή η ασφάλεια αποτελεί προϋπόθεση για την απαραίτητη εγγραφή (άδεια εργασίας ή επίσκεψης (visa)) στο Τμήμα Μετανάστευσης της Κύπρου. Εμείς σας προσφέρουμε το πλάνο που καλύπτει τις ανάγκες του Τμήματος Μετανάστευσης της Κύπρου και ικανοποιεί τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας μετανάστευσης της Κύπρου.

Η ασφάλιση αυτή απευθύνετε σε εργοδότες με έδρα την Κύπρο οι οποίοι προτίθενται να προσλάβουν μη πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή φοιτητές και επισκέπτες μη πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα η ασφάλιση Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης καθώς και η Ασφάλιση Ευθύνης Εργοδότη είναι υποχρεωτικές από τη νομοθεσία και αποτελούν προϋπόθεση για την εγγραφή αυτής της κατηγορίας πολιτών με τις Αρχές Μετανάστευσης. Πολίτες από χώρες μη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σκοπεύουν να εργαστούν ή να μείνουν στην Κύπρο ως Οικιακοί Βοηθοί, Επισκέπτες, Αγρότες ή άλλοι Εργάτες γεωργίας ή οποιοδήποτε άλλο επάγγελμα καθώς επίσης και Φοιτητές Πανεπιστημίων και Κολλεγίων στην Κύπρο.