Συνταξιοδoτηση

Δημιούργησε ένα σταθερό εισόδημα για τα χρόνια που έρχονται. Προνόησε τώρα για τη δημιουργία ενός σταθερού εισοδήματος μετά τη συνταξιοδότηση σας, έτσι ώστε να μπορείς να διατηρείς το βιοτικό σου επίπεδο στην τρίτη ηλικία.

ΠΟΙΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ.?

Άτομα ηλικίας 25 μέχρι 50 ετών τα οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν σε ένα συνταξιοδοτικό σχέδιο το οποίο ενισχύει την ποιότητα ζωής κατά την συνταξιοδότηση. Τα προγράμματα αποταμίευσης και σύνταξης μας είναι σχέδια άπλα και ευέλικτα. Σας παρέχω την ευχέρεια να επιλέξετε το ασφάλιστρο που επιθυμείτε να πληρώνετε καθώς και τη μορφή της συνταξιοδότησής σας.

Το πρόγραμμα αυτό σας προσφέρει τη δυνατότητα να επιλέξετε τη χρονική στιγμή έναρξης της συνταξιοδότησης σας, αρκεί να έχετε συμπληρώσει το εξηντακοστοπέμπτο έτος της ηλικίας σας και να μην έχετε υπερβεί το εβδομηκοστό πέμπτο. Έχετε επίσης της ευχέρεια να επιλέξετε τον τρόπο ή το συνδυασμό τρόπων, με τους οποίους επιθυμείτε να πάρετε τη σύνταξή σας Τα προγράμματα αποταμίευσης και σύνταξης μας είναι ένα σχέδια άπλα και ευέλικτα.

Σε μας επιλέγετε:

  • Το ύψος της σύνταξής σας
  • Το χρόνο συνταξιοδότησης (από τον πρώτο μήνα έκδοσης του συμβολαίου)
  • Τον τρόπο καταβολής της σύνταξης (ισόβια, ορισμένης διάρκειας ή εφάπαξ)
  • Την αναπροσαρμογή του ποσού αποταμίευσης σύμφωνα με την οικονομική σας κατάσταση Για περισσότερες πληροφορίες και για μια εξατομικευμένη ανάλυση για τις δικές σας συνταξιοδοτικές ανάγκες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.