25

Υποασφάλιση

Εσείς γνωρίζετε την έννοια και τις συνέπειες της υποασφάλισης;

Ας την εξηγήσουμε με απλά λόγια.

Η Υποασφάλιση υπάρχει σε περίπτωση που η ασφαλισμένη περιουσία έχει ασφαλιστή σε
χαμηλότερη αξία από την πραγματική της.

Δηλαδή υπάρχει υποασφάλιση σε περίπτωση καλυπτόμενης απαίτησης όταν ο
ασφαλισμένος καλείται να επωμιστεί μέρος του κόστους της ζημίας, αφού στην
πραγματικότητα έχει υποασφαλίσει μέρος της συνολικής αξίας της περιουσίας του.

Παράδειγμα:
Πραγματική αξία κτιρίου = €300.000
Ασφαλισμένη αξία = €150.000 (δηλαδή το 50% της πραγματικής αξίας του)
Ζημία = €15.000

Με βάση το πιο πάνω παράδειγμα, αν προκύπτει ζημιά ύψους €10.000, τότε ο
ασφαλισμένος θα λάβει αποζημίωση αξίας €7,500, δηλαδή το 50% της ζημιάς, αφού το
κτίριο ασφαλίστηκε στο 50% της πραγματικής του αξίας .

Γνωρίζετε ότι ένα μεγάλο ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών είναι υποασφαλισμένες,
αφού έχουν κάλυψη μόνο για το ύψους του δανείου που έχουν στην τράπεζα.

Γιαυτό το λόγο αν θα ασφαλιστείς, φρόντισε να ασφαλιστείς σωστά!

Για να μάθεις περισσότερες πληροφορίες και για να ενημερωθείς σωστά, αποφεύγοντας
ανεπιθύμητες εκπλήξεις επικοινώνησε με τον ασφαλιστικό σου σύμβουλο έτσι ώστε να
είσαι πραγματικά και σωστά ασφαλισμένος.

Share this post