Ένα συχνό ερώτημα που έχουν οι καταναλωτές όταν σκέφτονται να προχωρήσουν σε Ασφάλιση Υγείας είναι εάν μπορούν να ασφαλιστούν και με ποιες προϋποθέσεις στην περίπτωση που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας,.

Όπως είδαμε και σε άλλο άρθρο, αρχικά είναι πολύ σημαντικό να απαντήσουμε τις ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το ιατρικό μας ιστορικό με απόλυτη ειλικρίνεια. Το Ιατρικό Ιστορικό είναι ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο στην ασφάλιση υγείας και η απόκρυψη πληροφοριών μπορεί να καταστήσει το συμβόλαιό μας άκυρο με αποτέλεσμα η ασφαλιστική μας εταιρεία να αρνηθεί την κάλυψη.

Τι γίνεται όμως εάν πράγματι έχω κάποιο ή κάποια προβλήματα υγείας;

Μία εύλογη ανησυχία του κοινού είναι εάν μπορεί κάποιος να ασφαλιστεί εάν αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα υγείας και εάν θα αλλάξουν οι όροι ασφάλισής του. Πάμε να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή.

Η γενική αρχή

Ως γενική αρχή, στην περίπτωση που ο υποψήφιος πελάτης έχει δηλώσει μία προϋπάρχουσα ή χρόνια ασθένεια, οι ασφαλιστικές εταιρείες θα εξετάζουν την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Οι παράγοντες που συνήθως θα ληφθούν υπόψιν είναι η φύση της ασθένειας, η σοβαρότητα, η τωρινή κατάσταση και διάφορα άλλα ιατρικά δεδομένα.

Συνήθως η απόφαση μπορεί να είναι:

Συμπερασματικά λοιπόν, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να δίνουμε την πλήρη εικόνα στον ασφαλιστικό μας σύμβουλο ο οποίος έχει την ευθύνη να υποβάλει το αίτημα μας στην Ασφαλιστική Εταιρεία.

Ακολούθως, η ασφαλιστική εταιρεία θα αξιολογήσει όλα τα δεδομένα και ανάλογα και με την βιβλιογραφία της κάθε ασθένειας και την πολιτική της θα πάρει την απόφαση.

Πολλές φορές οι εταιρείες συνεργάζονται με εξειδικευμένους συμβούλους οι οποίοι έχουν ιατρική κατάρτιση και  είναι σε θέση να αξιολογήσουν τον κίνδυνο της κάθε ασθένειας σε περίπτωση ασφάλισης.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *